Fjordhästen

 

Fjordhästen kommer ursprungligen från västra Norge. Där har man avlat på hästar sedan vikingatiden, och troligtvis är dagens fjordhästar ättlingar till dessa hästar. Fjordhästen anses vara en av de äldsta och renaste hästraserna i världen. Fjordhästen är den ras som har flest likheter med Tarpanen och Przewalskihästen, som är den enda nu levande äkta vilda hästrasen.  Den mest slående likheten mellan fjordhästen och dessa vildhästar är den så kallade viltfärgen -black, som alla fjordhästar har. Genom de karga och krävande förhållandena i den norska fjällterrängen har fjordhästen fått en mycket stark konstitution och ett otroligt bra terrängsinne. I Svenska fjordhästföreningens avelsmål för fjordhästar räknar man följande som fjordhästens bästa egenskaper: "...ett utpräglat gott lynne, energi, samarbetsvilja, härdighet, lättföddhet, god fruktsamhet, god hållbarhet och en sund konstitution..." Att fjordhästen har kvar mycket av sitt ursprungliga utseende och karaktär kan bero på att den pga de otillgängliga förhållandena till stor del har skyddats från korsning med andra raser. Än idag arbetar man för att bevara den ursprungliga fjordhästtypen.

Fjordhästen är vanligtvis mellan 135-150 cm i mankhöjd, men det finns inget minimi- eller maximimått. Den är rörlig och smidig trots att den är ganska kraftigt byggd och har ett lugnt temperament trots att den är pigg och frammåt. Man pratar ofta om fjordhästens uttrycksfulla ögon och den stolta knycken på nacken. Enligt tradition ska fjordhästen ha stubbman som klipps i en båge. Från början användes fjordhästen mest i jord- och skogsbruk, eller för att bära packning eller dra vagn. På senare år har fjordhästen i stället avlats för att möta behovet av en allsidig tävlings-, nöjes- och familjehäst, samtidigt som den fortfarande ska kunna användas till lättare jord- och skogsbruk. Fjordhästar visar framfötterna i många olika tävlingsdicipliner, t.ex. dressyr, hoppning och körning. Fjordhästar finns i nästan hela världen; förutom i de nordiska länderna även i Europa och Nordamerika mm. 

 

Fjordhästens färger

Fjordhästen har den ursprungliga viltfärgen som kallas black. Tillsammans med den blacka färgen förekommer så kallade primitiva tecken. Dessa är: ett mörkt mittparti i pannlugg, man och svans, mörk rand längs ryggen (ål), ibland även mörka tvärränder på underarmar, knän och hasar (zebratecken) och mörka tvärränder över manken (grepp). Vita tecken som t.ex. stjärn kan förekomma men är inte önskvärda.

Följande färger är godkända: Brunblack, rödblack, musblack, vitblack och isabellblack. Dessa färger förekommer i mörkare och ljusare nyanser. Ljusbrunblack är den vanligaste färgen på fjordhäst.

Brunblack - Ljusgulbrun/beige till ljusbrun, med svart eller mörkbrun ål och mittparti i man och svans.

Rödblack - Ljusrödbrun, med rödbrun ål och mittparti i man och svans.

Musblack - Ljusgrå till mörkgrå, med grå till svart ål och mittparti i man och svans.

Vitblack - Ljusbeige/gulvit/gråvit, med grå/brun till svart ål och mittparti i man och svans.

Isabellblack - Ljusbeige/gulvit, med mycket ljus  ål och mittparti i man och svans.


Fakta taget från http://www.fjordhastforeningen.se/